02 juni 2008

Dag 4

Ankommet Skaidi og Repparfjord Hotell. I fineste laget for en veifarende. Første depot var ankommet, ble repakket og returnert. Noe til Alta, da det blir neste depot, og resten hjem. Fikk god hjelp av landpostbudet som ydet utmerket service, da her ikke er postkontor.
All snøen er en stadig trussel for turen, men så lenge det er vei er det håp! Tiden arbeider for oss.
Gog kveld!